ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-Mail: pypmc@coj.go.th

ระเบียบศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ว่าด้วยการส่งหมายเรีียกและคำฟ้องตั้งต้นคดี แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2561
เอกสารแนบ