ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-Mail: pypmc@coj.go.th

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ให้การต้อนรับนายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกรณีเกิดอุทกภัยในเขตอำนาจศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย   ให้การต้อนรับนายอนุวัตร  มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกรณีเกิดอุทกภัยในเขตอำนาจศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย


เอกสารแนบ