ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-mail: pypmc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

เขตอำนาจศาล
เขตอำนาจศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
  1. รายละเอียด
งานไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  1. ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี
  1. ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.7/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ