ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-mail: pypmc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  ประกาศศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
 1. รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
 2. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ
 3. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 4. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 5. เปิดให้บริการการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. แจ้งวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย

 8. ประกาศแจ้งวันเปิดทำการพิเศษในวันหยุดราชการ
 9. ประจำเดือนเมษายน 2560
 10. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 11. ประจำเดือนมกราคม 2560
 12. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 13. ประจำเดือนมีนาคม 2560
 14. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ผบ.297/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.393/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.394/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.395/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.396/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.425/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.340/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.202/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.97/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)