หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-Mail: pypmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ
ประกาศศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
 1. รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
 2. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ
 3. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 4. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 5. เปิดให้บริการการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. แจ้งวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
 8. การบริการแจ้งผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 9. กำหนดมาตรการป้องกันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์บันทึกภาพ หรือเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดทำนองเดียวกันในห้องพิจารณาคดี
 10. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
ผบ.1461/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.1462/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.462/61
ไกล่เกลี่ยทำสัญญายอมฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
อ.472/61
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00